dimarts, 18 d’octubre de 2011

NIFlogia

S'ha escrit molt sobre la influència que la posició dels astres en el moment de néixer té sobre el nounat. Tractats antics d'astrologia fan interpretacions de tot tipus, basades en les formes que ens suggereixen les constel·lacions vistes des de la Terra. Cada dia hi ha rius de tinta i torrents d'ones electromagnètiques escampant a tort i a dret, per diaris, ràdios i televisions, les previsions basades en la classificació zodiacal de les persones.

En canvi, altres terrenys del coneixement romanen verges. Un d'ells és l'estudi de com la lletra del NIF condiciona la nostra manera de ser. Aquesta classificació té l'avantatge de que no s'atorga només néixer, sinó quan l'individu ja ha donat els primers senyals del que serà més endavant. És per això que un governant amb visió podria marcar subtilment els individus, pistant a altri sobre què cal esperar d'aquell ésser. Per exemple, els H serien gent discreta, poc propensos a pronunciar-se o els L estarien sempre aprenent... Així podríem anar confegint el mapa NIFíac de les personalitats, que ens aportaria informació molt més objectiva. Els NIFòscops preveurien la sort de les diferents lletres NIFiacals i unes cartes DNIstrals més elaborades podrien treure suc dels ascendents numèrics que precedeixen la lletra de cada NIF. Les parelles sabrien el seu grau d'encaix a partir de les taules de compatibilitat, que podrien ser fins i tot mnemotècniques, formant paraules amb les lletres que millor s'entendrien.

Però arribats en aquest punt, caldria preguntar-se com la lletra de cadascú arribaria a marcar la vida d'aquella persona. Estaria ja encasellat, sabent que els demés el tenien clissat, tant per bé com per mal. Mai s'acabaria de saber si una persona tenia la lletra pel fet de ser d'una manera, o si era el fet de tenir-la el que l'havia dut a ser-ho.

Segurament, els posseïdors de les lletres triomfadores durien el document ben visible a tot hora, per obtenir els avantatges d'aquell estatus, mentre que els pàries de les lletres més desvalgudes durien l'estigma ben amagat de la resta del món, presentant-lo només en les situacions en que fos imprescindible. Però aquesta mateixa ocultació ja seria en sí un senyal de la desgràcia. Llavors una falsificació de DNI sí que suposaria realment una suplantació, obtenint de cara als demés una nova personalitat, i no només una nova identitat. Els documents de les lletres de més èxit anirien molt cotitzats en el mercat negre.

Realment, no trobeu estrany que mai ningú no s'hagi endinsat en aquest estudi, amb el ventall possibilitats que obra? Jo més bé m'inclino a pensar que sí que hi ha gent treballant, en una oficina llòbrega, plena d'arxivadors fins al sostre, estudiant a cada nou sol·licitant del preuat document, i atorgant-li la lletra que li marcarà el camí que ha de seguir la seva vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada